הדרכה למטפלות באמנויות

מגיעות אליי מטפלות באמנויות אשר עובדות עם ילדים, מתבגרים ומבוגרים. אני מדריכה בעיקר מטפלות העובדות עם ילדים בעלי קשיי התנהגות, ODD ו- ADHD; עם חוויות של אבדן ופוסט טראומה ובעיות רגשיות הנובעות מקשרים במשפחה.

בהדרכה למטפלות באמנויות חשוב לי להדריך את המטפלות על עבודתן השוטפת וגם על ה-well being שלהן. כנשים מטפלות פעמים רבות אנחנו מכילות יותר ממה שבאמת מתאים לנו, דבר שאינו מועיל למטופלינו, ועל כן העבודה בהדרכה היא על מקומה של המטפלת במערכת שבה היא עובדת, על גיבוש הזהות המקצועית שלה ועל התהליכים שהמטפלת עוברת מול המטופלים שלה, כל זאת בנוסף להדרכה ולהכוונה לגבי כל מטופל.

מטרתי העיקרית בהדרכה היא להראות תימות החוזרות במגוון הטיפולים, לקשר את המצב של המטופל לקורה בסביבתו, לעבוד באופן מערכתי למען קידום הטיפול, וללמוד לזהות הזדהויות והשלכות של המטפלת. בתהליך של העלאת המודעות, אני נותנת בידי המטפלות כלים שבהם הן תוכלנה להשתמש בהמשך.

במסגרת עבודת הדוקטורט שלי אני מתמקדת בזהות המקצועית של מטפלות באמנויות בארץ. אני ערה להפחתת הערך ולהדרה שנעשית לנו, וחשוב לי לעבד את הרגשות הנובעים מכך, על מנת לעזור למטפלות לבטא את עצמן ולהאמין בדרך שלהן ולא להיכנע לתכתיבים שלעתים פוגעים במטפלת ובהמשך לכך פוגעים בטיפול.