ספרים

השכלה והכשרה מקצועית

לימודים לתואר שלישי במגדר, אוניברסיטת בר-אילן

הכשרה ב-EMDR) Eye Movement Desensitization and Reprocessing) בעמותת EMDR ישראל

לימודי פסיכותרפיה ממוקדת טראומה, כולל CBT, נט"ל

לימודי פסיכותרפיה יונגיאנית, סמינר הקיבוצים

לימודי בודהיזם למטפלים, המרכז הישראלי לרפואת גוף-נפש

לימודים לתואר שני בטיפול באמנות מנוסים, אוניברסיטת חיפה

לימודי תרפיה בהבעה וביצירה, מכללת בית ברל

לימודי ציור ופיסול במכללה לאמנות ביפו

תעודה בלימודי עריכה ותעודת הוראה, אוניברסיטת בר-אילן 

תואר ראשון בלשון וספרות עברית, אוניברסיטת בר אילן